✔️Gratis Verzenden >€250,- ✔️Proefrit mogelijk ✔️Snelle Levering✔️ Hoge Kwaliteit

Garantie en Klachten

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren.
Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor
u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering
van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos
zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar
te maken door contact met ons op te nemen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan
te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten
in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform
is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw
klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Phatfour Garantie

ARTIKEL 0 PHATFOUR GARANTIE

Onderhoud bepaalt de levensduur van iedere fiets, dus ook van jouw bike. Voer een eerste controlebeurt uit na 300 km of binnen 3 maanden na aankoop van jouw bike om de garantie te behouden. Onderhoud kun je ook laten uitvoeren door onze Phatfour-monteurs of door een erkende fietsenmaker. Bewaar de bonnen van de fietsenmaker als bewijs voor het uitgevoerde onderhoud.

ARTIKEL 1 GARANTIE

 1. Phatfour garandeert dat de Phatfour bikes vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
 2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende Phatfour bike.
 3. De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
 4. De garantie is niet overdraagbaar.
 5. De garantietermijn gaat in op de dag van levering na akkoord en ontvangst
 6. van levering.

ARTIKEL 2 GARANTIEPERIODE

 1. Voor de Phatfour bike frames geldt een garantietermijn van 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
 2. Voor de Phatfour bike spatborden geldt een garantietermijn van 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
 3. Voor alle elektrische onderdelen geldt een garantietermijn van 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
 4. Op de accu geeft Phatfour 2 jaar garantie. De capaciteit van de accu zal afnemen na rato van het aantal laadcycli en leeftijd. Deze afname van capaciteit valt niet onder garantie.
 5. Voor alle overige onderdelen, met uitzondering van de in artikel 2.7 genoemde onderdelen, geldt een garantietermijn van 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
 6. Voor alle accessoires geldt een garantietermijn van 1 jaar op constructie-en/of materiaalfouten.
 7. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, kabels en remblokken, wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
 8. Op de Phatfour bike showmodellen geldt 50% van de garantietermijn van de hierboven benoemde garantieperiodes.

ARTIKEL 3 GARANTIE-UITSLUITINGEN

 1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
  a. De bike heeft niet aantoonbaar (met factuur / bon) na 3 maanden of 300 km na levering een eerste onderhoudsbeurt gekregen.
  b. De Phatfour heeft niet aantoonbaar (met factuur / bon) na uitvoer eerste controlebeurt jaarlijks een onderhoudsbeurt gekregen.
  c. Als de gebreken het gevolg zijn van onjuiste montage, dat wil zeggen montage die afwijkt van de bijgeleverde montage instructie, die tevens te vinden is op de website van phatfour.
  d. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de Phatfour bike dat niet overeenkomstig de bestemming is, o.a.:
  i. Met volle belading op- en afrijden van stoepranden;
  ii. Tegen stoepranden aanrijden;
  iii. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht.
  e. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificaties van de betreffende bike of zijn onjuist gemonteerd.
  f. Indien het bewijs van eigendom niet aanwezig is.
  g. Bij constatering dat de maximumsnelheid van 25km/h is aangepast.
  h. Bij belasting zadel met meer dan 120 kg.
  i. Bij belasting bagagedrager met meer dan 25 kg.
  j. In geval van schade, ontstaan ten gevolge van een ongeval of een ander van buiten komend onheil.
 2. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Phatfour voor schade aan (onderdelen van) de Phatfour bike als gevolg van:
  a. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, versnellingen en/of loslopen van onderdelen, het nastellen van wielen en spaken gedurende gebruik, alsmede spaakbreuk.
  b. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen.
  c. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest. Dit geldt ook voor het zadel. Deze kan van kleur veranderen. Dit door gebruik en / of externe factoren zoals UV straling, vocht en warmte.
  d. Klimatologische invloeden zoals verkleuring van lak en zadel.
  e. Phatfour bikes die gebruikt worden ten behoeve van verhuur.
 3. Er aanpassingen zijn gedaan aan de originele staat en instellingen, zoals het gebruik van niet-erkende Phatfour onderdelen en/of accessoires;

 

Naar wat ben je opzoek?

Mijn winkelwagen